เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ วัดเต็งสำนัก ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก