เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 โดยมี พ.ต.อนุสรณ์ สุบรรณา วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 และคณะฯให้การต้อนรับ ณ โรงเลี้ยง ช.3 พัน.302