เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.รัษฎา พลอยโสภณและคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.รัษฎา พลอยโสภณและคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก ประจำปี 2562 ณ บก.ช.3 พัน.302