เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเครื่องตัดหญ้าให้กับ ร้อย.นขต.ฯ และ บก.ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเครื่องตัดหญ้าให้กับ ร้อย.นขต.ฯ และ บก.ช.3 พัน.302 จำนวน 6 เครื่อง ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.3 พัน.302