เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 พล.ต. เศรษฐพล  เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่ จว.พ.ย.

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 พล.ต. เศรษฐพล  เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่ จว.พ.ย.โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง                 จว.พะเยา