เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) และคณะฯ ในการตรวจให้คำแนะนำการตรวจกิจทั่วไป ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) และคณะฯ ในการตรวจให้คำแนะนำการตรวจกิจทั่วไป ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.3 นักษัตร