เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 เป็นประธานฯ ณ ลานพื้นแข็ง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ