เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศทหารใหม่ ผลัดที่2/61 และมอบพันธุ์ไม้ ในโครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศทหารใหม่ ผลัดที่2/61 และมอบพันธุ์ไม้ ในโครงการทหารพันธุ์ดี ณ อาคารอเนกประสงค์ “อ.3 นักษัตร”