เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน การประชุมสามัญ  ประจำปี 2562  กองทุนหมู่บ้านชุมชนทหาร ช.3 พัน.302

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน การประชุมสามัญ  ประจำปี 2562  กองทุนหมู่บ้านชุมชนทหาร ช.3 พัน.302 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3