เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก.ช.3 พัน.302