เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมกำลังพลฯ และทหารใหม่ เดินทางไกลระยะทางจำนวน 11 กม

เมื่อวันที่ 28 .. 61 เวลา 0600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 พร้อมกำลังพลฯ และทหารใหม่ เดินทางไกลระยะทางจำนวน 11 กม. บริเวณโดยรอบค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ