เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ห้วงวันหยุดปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 .. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ห้วงวันหยุดปีใหม่ ณ ลานพื้นแข็งหน้า บก..3 พัน.302