เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 1900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ สนามฟุตบอลด้านหน้า บก.ช.3 พัน.302