เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 0600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 3