เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน.๓๐๒ และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 เวลา 0930 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน.๓๐๒ และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ให้กับกำลังพล และครอบครัว ภายในหน่วย และหน่วยข้างเคียง ณ อาคารอเนกประสงค์ “อ. 3 นักษัตร”