เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบของขวัญปีใหม่พร้อมรับฟังโอวาทเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61  เวลา 1000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบของขวัญปีใหม่พร้อมรับฟังโอวาทเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562 จาก พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 3