เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 เวลา 0930 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า  บก.พล.พัฒนา 3