เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ  ร.ต.ยุทธ อู่เงิน บิดาของ จ.ส.ท.ปพน อู่เงิน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 เวลา 2000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ  ร..ยุทธ อู่เงิน บิดาของ จ.ส.ท.ปพน อู่เงิน สังกัด ร้อย.คม. และซบร. .3 พัน.302 ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ณ วัดสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก