เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจรับตรวจการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก

เมื่อวันที่ 21 .ค. 61 เวลา 1330 ช.3 พัน.302 รับตรวจรับตรวจการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ณ อาคารอเนกประสงค์ ”อ. 3 นักษัตร ”