เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายตนเป็นทหารเอกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทหารใหม่ รุ่นปี 61 ผลัดที่ 2

เมื่อวันที่ 18 ..61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายตนเป็นทหารเอก  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทหารใหม่ รุ่นปี 61 ผลัดที่ 2 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ