เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปี 61 ผลัดที่ 2

เมื่อวันที่ 18 .. 61 เวลา 1030 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปี 61 ผลัดที่ 2 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ช.3