เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมและมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลฯ

เมื่อวันที่ 16 ธ.. 61 เวลา 1000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก..3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมและมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลฯ จำนวน 4 คน ณ บ้านพักกำลังพล เขาฟ้าซอย 4