เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เยี่ยมบุตรของกำลังพลฯ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 16 ธ.. 61 เวลา 1050 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ..3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เยี่ยมบุตรของกำลังพลฯ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ณ บ้านพักของกำลังพลฯ