เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ในการตรวจความคืบหน้างานปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 1500 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ในการตรวจความคืบหน้างานปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ