เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และบำรุงรักษาต้นไม้

เมื่อวันที่ 9 ธ.. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และบำรุงรักษาต้นไม้  โดยมี นาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อ.เมืองพิษณุโลก