เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 7..61 เวลา 1330 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรม                   จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.. 61 โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ วัดบางสะพาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก