เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักของกำลังพลฯ เขาฟ้าซอย 6

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 1600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจความสะอาด                  บ้านพักของกำลังพลฯ เขาฟ้าซอย 6