เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำเดือน ธ.ค. 61 

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำเดือน .. 61 โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ ลานพื้นแข็งด้านหน้า บก..3 พัน.302