เมื่อ 3 ธ.ค.61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลออกกำลังกายตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาฯ

เมื่อ 3 ธ.ค.61 เวลา 1500 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลออกกำลังกายตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาฯ “Smart man Smart Solider” ณ อาคารอเนกประสงค์ อ. ๓ นักษัตร