เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง มทภ.3(3)

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 1100 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง มทภ.3(3) และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมงบซ่อมแซมประจำปี 2562 ณ ร้อย นขต. ช.3 พัน.302