เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจสิ่งก่อสร้างบริเวณเกาะกลางสวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 1500 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจสิ่งก่อสร้างบริเวณเกาะกลางสวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อให้การความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.ต.ไพรศร อุทโธ นายทหารควบคุมงานให้การต้อนรับ ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ