เมื่อวันทีี่ 24 พ.ย.61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์

เมื่อวันทีี่ 24 พ.ย.61 เวลา 2000 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์ สังกัด ร้อย บก.ช.3 พัน.302 ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก