เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “เสนาสนเทศ”

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 1900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “เสนาสนเทศ” โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ ที่รับประทานอาหาร ช.3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ