เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ุ61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจฯ ร.ต. หญิง จันทร์ทิมา

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ุ61 เวลา 1600 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจฯ ร.. หญิง จันทร์ทิมา เปลี่ยนพานิช มารดาภรรยาของ จ...ภูมิพัฒน์ ทรัพย์เจริญ สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.2 ณ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก