เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุงของ ช.21 และ พ.อ.ไวพจน์ พันธุ ผบ.ช.21  เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจฯ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 รับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุงของ ช.21 และ พ.อ.ไวพจน์ พันธุ ผบ.ช.21  เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจฯ โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะให้การต้อนรับ