เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุน ช.3 ในการพัฒนาวัดอรัญญิก

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 0800 ช.3 พัน.302 ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุน ช.3 ในการพัฒนาวัดอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก โดยการตัดหญ้า และตกแต่งกิ่งไม้