เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 คณะแม่บ้านฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของหน่วย  เข้าร่วมประชุมเตรียมการ  รับคณะแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 1100 คณะแม่บ้านฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของหน่วย  เข้าร่วมประชุมเตรียมการ  รับคณะแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3 โดยมี คุณ เบญจวรรณ เชื้อคำฟู ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. พล. พัฒนา 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไตรโลกนาถ บก.พล.พัฒนา 3