เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 คณะแม่บ้านฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของหน่วย จัดแสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ร่วมกับ พล.ร.4

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 เวลา 1500 คณะแม่บ้านฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของหน่วย จัดแสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ร่วมกับ พล..4โดยมี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3 เป็นผู้เยี่ยมเยียนกิจกรรมชมฯณ อาคาร รู้รัก สามัคคี บก.พล..4 อ.เมืองพิษณุโลก