เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทหารที่จะปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 เวลา 0800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทหารที่จะปลดประจำการ โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธี ณ  ที่รับประทานอาหาร ช.3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ