เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งให้กับพลทหารผลัดปลด

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 เวลา 1800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งให้กับพลทหารผลัดปลด ณ อาคารเอนกประสงค์ อ. 3 นักษัตร