เมื่อวันที่ 3-4 พ.ย.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมทอดกฐินและทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 3-4 พ.ย.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมทอดกฐินและทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ จว.ชุมพร