เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบใบประกาศให้กับรางวัลบ้านพักดีเด่น กำลังพลดีเด่น และความคิดสร้างสรรค์ทางการช่าง

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 61 เวลา 0845 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบใบประกาศให้กับรางวัลบ้านพักดีเด่น กำลังพลดีเด่น และความคิดสร้างสรรค์ทางการช่าง จำนวน 8 นาย ณ บริเวณลานพื้นแข็งหน้า บก..3 พัน.302