เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการจัดพิธีต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 1230 ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการจัดพิธีต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ อาคารอเนกประสงค์ “อ.๓ นักษัตร” ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ