เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธีต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่ และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 1330 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ในการตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธีต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่ และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ อาคารอเนกประสงค์ “อ.๓ นักษัตร” ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ