เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำคณะแม่บ้านฯ รับตรวจศูนย์แม่บ้าน และผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 1130 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำคณะแม่บ้านฯ รับตรวจศูนย์แม่บ้าน และผลิตภัณฑ์ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดย คุณ เบญจวรรณ เชื้อคำฟู ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. พล.พัฒนา 3 ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302