เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 เวลา 1100 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต จำนวน 1 ครอบครัว ณ ห้องเกียรติยศ หน่วยฯ