เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล จำนวน 2 นาย ณ บริเวณลานพื้นแข็ง หน้า บก..3 พัน.302