เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีทำบุญกลางบ้าน ชุมชน ช.3

เมื่อวันที่ 27 ต.. 61 เวลา 0939 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ..3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีทำบุญกลางบ้าน ชุมชน ช.3  ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชน ช.3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ