เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะชี้แจงนโยบายผู้บังคับบัญชาให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 เวลา 1800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะชี้แจงนโยบาย ผู้บังคับบัญชาให้กับกำลังพล ณ อาคารอเนกประสงค์ “อ.3นักษัตร” ด้านหลัง บก..3 พัน.302