เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 1830 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย ให้กับกำลังพลทหารผลัดปลด ณ อาคารอเนกประสงค์  “อ.3 นักษัตร” ด้านหลัง บก..3 พัน.302